Bouppteckning* ska förrättas inom tre månader efter dödsdagen och inlämnas till behörig skattemyndighet inom en månad efter förrättningsdagen,

* ska innehålla uppgifter om dödsbodelägare (även make/sambo som ej är delägare i dödsboet), tillgångar och skulder, handlingar av betydelse för dödsboet som t.ex. testamente,

* till bouppteckningsförrättningen ska kallas legala och testamentariska arvingar och efterarvingar,

* anstånd med förrättandet av bouppteckning kan medges av skattemyndigheten efter ansökan, vilken skall ha inkommit till skattemyndigheten inom tre månader från dödsdagen.

* bouppteckning behöver inte göras om tillgångarna i boet inte räcker till annat än till begravningskostnaderna och därmed då sammanhängande kostnader då skall dödsboanmälan, vilken upprättas av kommunen, göras istället,

* om boet visar brist är det viktigt att betalning sker i rätt ordning så att inte någon fordringsägare gynnas på en annan fordringsägares bekostnad,

Observera att ovanstående punkter endast är exempel


På Skatteverkets hemsida - bouppteckningar - finns såväl informationsbroschyr som den av Skattemyndigheten föreslagna blanketten.

 

  

 

 

 

 

 

 

Actor Juristfirma

Besöksadress:

Fleminggatan 35

104 20 STOCKHOLM


Postadress:

Box 8126

104 20 STOCKHOLMTelefon: 08 - 652 08 70

Fax: 08 - 651 04 25

info@actorjuristfirma.se

 

 

§ Actor Juristfirma i Stockholm AB